Wizyta u specjalisty

Pacjent dobrze przygotowany do wizyty powinien zabrać ze sobą:
-chronologicznie ułożoną dokumentację medyczną (wyniki ostatnich badań, przebyte operacje, pobyty w szpitalu),
-listę przyjmowanych leków (wraz z dawkami),
-informację dot. ewentualnych alergii (zwłaszcza na składniki leków),
-informację dot. niepokojących objawów, niebezpiecznych zdarzeń (np. uraz głowy, kontuzje).

Wyniki badań istotne dla wizyty w Poradni Kardiologicznej:
-morfologia, kreatynina, lipidogram, elektrolity, badanie ogólne moczu, zapisy EKG/Holter.

Wyniki badań istotne dla wizyty w Poradni Diabetologicznej:
-morfologia, mocz, glukoza na czczo, hemoglobina glikowana, kreatynina, lipidogram,
-dzienniczek z glikemiami (na czczo i po posiłku: śniadanie, obiad, kolacja).


Zaufanie i szczerość w rozmowie z lekarzem skraca czas wizyty i ułatwia ustalenie przyczyny dolegliwości. Sama wizyta nie rozwiązuje problemu choroby, ale daje wytyczne jak z nią postępować. Powrót do zdrowia jest uzależniony od zaangażowania pacjenta w leczenie. Okresowo należy sprawdzać parametry wyznaczone przez specjalistę, np. ciśnienie czy poziom glukozy we krwi, a także przyjmować zaproponowane leki (w przypadku nieprzyjęcia leku najlepiej zanotować taką sytuację w kalendarzu i wspomnieć o niej podczas kolejnej wizyty).
 

Centrum Zdrowia Ogrodowa © 2022 | All Rights Reserved