Wizyta u specjalisty

Pacjent dobrze przygotowany do wizyty powinien zabrać ze sobą:
-chronologicznie ułożoną dokumentację medyczną (wyniki ostatnich badań, przebyte operacje, pobyty w szpitalu, przyjmowane leki oraz ich dawki itd.),
-informację dot. niepokojących objawów, niebezpiecznych zdarzeń (np. uraz głowy, kontuzje).

Zaufanie i szczerość w rozmowie z lekarzem skraca czas wizyty i ułatwia ustalenie przyczyny dolegliwości. Sama wizyta nie rozwiązuje problemu choroby, ale daje wytyczne jak z nią postępować. Powrót do zdrowia jest uzależniony od zaangażowania pacjenta w leczenie. Okresowo należy sprawdzać parametry wyznaczone przez specjalistę, np. ciśnienie czy poziom glukozy we krwi, a także przyjmować zaproponowane leki (w przypadku nieprzyjęcia leku najlepiej zanotować taką sytuację w kalendarzu i wspomnieć o niej podczas kolejnej wizyty).
 

Centrum Zdrowia Ogrodowa © 2016 | All Rights Reserved