lek. Grzegorz Niemiec

Zapraszamy Państwa do PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO LEK. GRZEGORZA NIEMCA.


godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 18:00

rejestracja: od 7:30 - 18:00
 telefon: 71 349 27 21

 

   

Proponujemy Państwu kompleksową opiekę dla rodziny w zakresie podstawowej opieki medycznej.

Poradnia lekarza POZ.
Medycyna rodzinna - leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Medycyna rodzinna - leczenie w domu pacjenta.

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Wizyty patronażowe położnej środowiskowej.
Poradnia położnej - nauka badania piersi, porady dla ciężarnych, porady dla karmiących.
Punkt szczepień (również przeciwko grypie - przed sezonem).
 

Położna środowiskowo-rodzinna

Wioletta Mostyńska

Jestem położną od 25 lat. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyłam w pracy na oddziałach szpitalnych oraz w przychodniach. Obecnie wciąż uzupełniam swoją wiedzę i umiejętności, aby otaczać kobiety oraz ich rodziny kompleksową opieką opartą o najnowszą wiedzę medyczną.

Położna  w  POZ  realizuje  kompleksową pielęgnacyjną  opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:
 1. edukacja w zakresie planowania rodziny
 2. opieka w okresie ciąży, porodu, połogu
  1. monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego,
  2. opieka nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca  życia (obserwacja i ocena rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego, poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do 2 miesiąca życia),
  3. edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
  4. poradnictwo w zakresie higieny i odżywiania w połogu,
  5. poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią.
 3. opieka w chorobach ginekologicznych
  1. opieka i pielęgnacja  po zbiegach ginekologicznych oraz onkologiczno-ginekologicznych,
  2. profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
  3. edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu  wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego; nauka samobadania piersi oraz postępowania po mastektomii,
  4. edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym  droga płciową.
 4. świadczenie lecznicze położnej POZ:
  1. podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza,
  2. zdejmowanie szwów,
  3. cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet,
  4. wykonywanie wlewów doodbytniczych,
  5. leczenie i opatrywanie ran, odleżyn przy współpracy z pielęgniarką.
 5. świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
  1. ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych,
  2. prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej przygotowującej do porodu, połogu.

 

Centrum Zdrowia Ogrodowa © 2022 | All Rights Reserved