Uwaga!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, wprowadzono nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć. Prosimy o kontakt pod podanymi niżej numerami:
 
lekarze rodzinni
      lek. Justyna Adamczyk 71 349 35 61
      lek. Janina Grygiel-Doraczyńska 71 349 36 39
      lek. Grażyna Koprowska-Adamczyk 71 349 35 61
      lek. Artur Koterwa 71 349 12 93
      lek. Grzegorz Niemiec 71 349 27 21
      lek. Kaja Olechno 71 349 27 21
      lek. Barbara Tyczyńska 71 349 45 86
lekarze specjaliści 690 582 554 (8.00-18.00)
laboratorium 71 349 37 39
apteka 71 349 10 59
stomatologia i ortodoncja 503 570 410
rehabilitacja 728 147 54471 712 02 02

Laboratorium - od 31.03 czynne w godzinach 8.00-16.00 (pobieranie materiału 8:00-11.00, odbiór wyników 15.00-16.00), w soboty 8.00-12.00 (test Covid-19)
Apteka - czynna wg standardowych godzin 
Stomatologia i ortodoncja - nieczynne
Rehabilitacja Body Balance - nieczynne
 
Od maja rozpoczynamy przyjęcia u specjalistów (ortopeda, urolog, laryngolog, chirurg naczyniowy, neurolog, diabetolog, okulista - tylko przypadki pilne np. ciało obce w oku, silne zapalenie spojówek, wylew śródgałkowy).
Chcąc zachować jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz w celu ochrony zdrowia Państwa i naszego personelu prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami:

-terminy przyjęć, kwota za konkretną usługę oraz wszelkie szczegóły o przygotowaniu do wizyty będą znajdować się w zakładce konkretnego lekarza lub są dostępne pod numerem 71 349 27 21 
-bezwzględnie należy wcześniej termin umówić, zanim Państwo opłacą wizytę
-do rejestracji proszę dzwonić z  przygotowanymi danymi, tj. imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, informacja o uprawnieniach dodatkowych np. honorowy dawca krwi, kombatant
-płatności należy dokonać na konto nr  81114020040000350280066178
-w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę porady np. porada urologiczna oraz planowaną datę np. 16 maja
-potwierdzenie przelewu należy przesłać pod adres mailowy: rejestracja@ogrodowa.wroclaw.pl najpóźniej do godz. 23:00 dnia poprzedzającego wizytę
-fakturę pacjent otrzyma podczas wizyty
-jeśli faktura ma być na firmę - prosimy o zgłoszenie tego w mailu z potwierdzeniem wpłaty oraz podanie danych firmy
-pacjent powinien pamiętać o zabraniu na wizytę dokumentu tożsamości, dokumentacji medycznej dotyczącej problemu, z którym udaje się na wizytę oraz, jeśli to możliwe, z potwierdzeniem przelewu np. w formie papierowej, zdjęcia na telefonie lub elektronicznego potwierdzenia na telefonie (pozwoli to uniknąć zamieszania w sytuacji gdy zapomną Państwo np. przesłać potwierdzenia drogą mailową)
-na wizytę pacjent zgłasza się na wyznaczoną godzinę obok głównego wejścia (drzwi oznaczone jako wejście B ), lekarz osobiście wyjdzie po pacjenta.
-prosimy aby na wizytę zgłosił się sam pacjent, wyjątek stanowią osoby starsze czy niepełnosprawne potrzebujące asysty opiekuna.
-pacjent zobowiązany jest posiadać maseczkę ochronną oraz zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, który znajduje się przy wejściu do poradni.

Urolog 180 zł
Okulista 150 zł
Neurolog  170 zł
Chirurg naczyniowy 160 zł
Laryngolog 130 zł
Ortopeda 150 zł
Diabetolog 140 zł

Endokrynolog - 120 zł
Dermatolog - 120 zł
Nefrolog - 160 złnr konta do przelewu za TELEPORADY u specjalistów (endokrynolog - 70 zł oraz diabetolog - 100 zł)
81114020040000350280066178.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę porady np. porada endokrynologiczna.
Potwierdzenie przelewu, informację o danych do faktury,ważne informacje dla lekarza należy przesłać na adres e-mail : rejestracja@ogrodowa.wroclaw.pl , najpóźniej do godz. 23:00 dnia poprzedzającego TELEPORADĘ.
Pacjent otrzyma fakturę za usługę drogą elektroniczną.

 

 

 

Centrum Zdrowia Ogrodowa © 2020 | All Rights Reserved