Projekt Dostępność Plus Dla Zdrowia

Centrum Zdrowia OGRODOWA realizuje projekt pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 452 069,46 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in.:

  • skorzystać z usług asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • skorzystać z nowych urządzeń i sprzętów medycznych,
  • skorzystać z nowej windy,
  • łatwiej odnaleźć się na terenie placówki,
  • skorzystać z pętli indukcyjnej,
  • skorzystać z nowej strony internetowej.

Dodatkowo personel placówki nabędzie odpowiednich umiejętności z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami i kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Sporządzona zostanie także odpowiednia procedura w zakresie przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

Centrum Zdrowia Ogrodowa © 2022 | All Rights Reserved