Zwolnienia/kontynuacja leków/pomiar ciśnienia/EKUZ/karta uodpornienia

W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego pacjent zobowiązany jest do przedłożenia nr NIP zakładu pracy.

Pacjenci stosujący przewlekłe leki (np. nadciśnienie, cukrzyca, astma) zaordynowane przez lekarza specjalistę proszeni są o dostarczanie raz w roku zaświadczenia od tego specjalisty o kontynuacji leczenia danym lekiem.

Pacjenci, którzy otrzymali podczas wypisywania recepty informację od lekarza lub pielęgniarki o konieczności dostarczenia książeczek z pomiarami ciśnienia lub poziomu glukozy, na kolejną wizytę powinni zgłosić się z wypełnioną książeczką przez minimum 10 dni wstecz.

Pacjenci pochodzenia zagranicznego, nie posiadający nr PESEL, podczas składania deklaracji wyboru lekarza POZ proszeni są o przygotowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszport) oraz dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i/lub dokumentu potwierdzającego opłacenie składki ubezpieczenia za miesiąc poprzedni (składając dokumenty w marcu - potwierdzenie za miesiąc luty itp.).

Pacjenci korzystający z pomocy w ramach przepisów o koordynacji (EKUZ) proszeni są o przygotowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (najlepiej paszport) oraz karty EKUZ.

Rodzice składający deklaracje wyboru lekarza POZ proszeni są o dostarczenie karty udpornienia dziecka. W przypadku zmiany deklaracji wyboru lekarza POZ - informacji dot. poprzedniego ośrodka, w którym zadeklarowane było dziecko. Wystąpimy z prośbą o przesłanie karty uodpornienia.


Wszystkie te czynności mają na celu usprawnienie pracy Centrum, a tym samym Państwa obsługi.

 

Centrum Zdrowia Ogrodowa © 2022 | All Rights Reserved